X

Stavanger og Rogaland

Avdelingen i Rogaland ledes av Avdelingssjef Monika Paulsen.
Kontoradressen er Slettestrandveien 2,4032 Stavanger
Mail til Monika er : monika@pegasus-kontroll.no
Telefon +47 41915503