X

Oslo og Østlandsområdet

Avdelingen Oslo og Østlandet ledes av Regionssjef Morten Haugen.
Kontoradressen er Fornebuveien 1-3, 1366 Lysaker
Mail til Morten er : mh@pegasus-kontroll.no
Telefon +47 94865860