X

Trondheim og Midt Norge

Sør og Nord Trøndelag ledes av Avdelingssjef Jon Stavnsborg.
Kontoradressen er Granåsveien 1, 7048 Trondheim
Mail til Jon er : jon@pegasus-kontroll.no
Telefon +47 91373220