X

Bergen og Hordaland

Hordaland ledes av Avdelingssjef Monika Paulsen .
Kontoradressen er Fagernes 4 , 5043 Bergen
Mail til Monika: monika@pegasus-kontroll.no
Telefon +47 41915503